Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2012 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górno przez las w Wólce Sokołowskiej i Górnie w km 0+000-1+7002012.01.10
2.Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.01.10
3.Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzystanie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim2012.01.12
4.Zarządzenie Nr 201/2012 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2012.01.12
5.Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.01.23
6.Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.02.06
7.Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.02.06
8.Zarządzenie Nr 209/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.02.06
9.Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2012.02.10
10.Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Dostawa materiałów kamiennych i żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2012.02.15
11.Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2012.02.15
12.Zarządzenie Nr 213/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2012.02.15
13.Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2012.02.24
14.Zarządzenie Nr 219/2012 sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych2012.03.01
15.Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.03.01
16.Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.03.01
17.Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.03.01
18.Zarządzenie Nr 223/2012 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2012.03.14
19.Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.03.15
20.Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.03.15
21.Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.03.15
22.Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.03.20
23.Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.03.20
24.Zarządzenie Nr 230/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobierania czynszu dzierżawy2012.03.21
25.Zarządzenie Nr 231/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.03.21
26.Zarządzenie Nr 232/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej przesyłowej ...2012.03.23
27.Zarządzenie Nr 233/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntu2012.03.23
28.Zarządzenie Nr 234/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę gruntu2012.03.23
29.Zarządzenie Nr 235/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Remont drogi gminnej Nr 108651R Trzebuska Podlas2012.03.27
30.Zarządzenie Nr 236/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.03.27
31.Zarządzenie Nr 237/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej2012.03.29
32.Zarządzenie Nr 238/2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski i określenia zakresu jej działania2012.03.29
33.Zarządzenie Nr 240/2012 w sprawie zmian w budżecie 20122012.03.29
34.Zarządzenie Nr 242/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2012.04.11
35.Zarządzenie Nr 243/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2012.04.11
36.Zarządzenie Nr 244/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2012.04.11
37.Zarządzenie nr 245/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntu2012.04.16
38.Zarządzenie Nr 246/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntu2012.04.16
39.Zarządzenie Nr 247/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.04.16
40.Zarządzenie Nr 248/2012 w sprawie przyjęcia procedury opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Sokołów2012.04.17
41.Zarządzenie Nr 251/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2012.04.19
42.Zarządzenie Nr 252/2012 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną2012.04.23
43.Zarządzenie Nr 253/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań ...2012.04.24
44.Zarządzenie Nr 254/2012 w sprawie zmian w budżecie 20122012.04.30
45.Zarządzenie Nr 255/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2012.05.07
46.Zarządzenie Nr 256/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2012.05.08
47.Zarządzenie Nr 257/2012 w sprawie wydzierżawienia2012.05.11
48.Zarządzenie Nr 258/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadań inwestycyjnych ...2012.05.14
49.Zarządzenie Nr 260/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.05.17
50.Zarządzenie Nr 261/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2012.05.17

strona 1/3Następna