Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2011 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntu2011.07.19
2.Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turza2011.07.26
3.Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Remont drogi gminnej Nr 108695R Górno Rękaw w km 0+560-1+2602011.07.29
4.Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej Turza Środkowa-Turza Stara w km 0+885-1+3852011.07.29
5.Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej2011.07.25
6.Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 29.07.2011 r. do 31.07.2011 r.2011.08.01
7.Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za I półrocze 20112011.08.26
8.Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie zmian w budżecie 20112011.08.31
9.Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim od 1 września 2011 roku2011.08.31
10.Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej2011.08.31
11.Zarządzenie Nr 126/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: Modernizacja parkingu na działce nr 136/1 w Górnie2011.09.06
12.Zarządzenie Nr 128/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2011.09.06
13.Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego2011.09.08
14.Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2011.09.08
15.Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2011.09.08
16.Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę pomieszczeń w Paw. Sportowym2011.09.12
17.Zarządzenie Nr 134/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2011.09.19
18.Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.26
19.Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.26
20.Zarządzenie Nr 138/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.26
21.Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.26
22.Zarządzenie Nr 142/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.29
23.Zarządzenie Nr 143/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.09.29
24.Zarządzenie Nr 145/2011 w sprawie zmian w budżecie 20112011.10.03
25.Zarządzenie Nr 146/2011 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki2011.10.10
26.Zarządzenie Nr 147/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2011.10.10
27.Zarządzenie Nr 148/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2011.10.10
28.Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nienadówka i Turza Gmina Sokołów Młp.2011.10.10
29.Zarządzenie Nr 150/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntu2011.10.12
30.Zarządzenie Nr 151/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2011.10.17
31.Zarządzenie Nr 152/2011 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu2011.10.17
32.Zarządzenie Nr 153/2011 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną2011.10.24
33.Zarządzenie Nr 154/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł2011.10.24
34.Zarządzenie Nr 156/2011 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim2011.10.26
35.Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2011.10.31
36.Zarządzenie Nr 158/2011 w sprawie zmian w budżecie 20112011.10.31
37.Zarządzenie Nr 159/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 108694R i Remont drogi gminnej Nr 108695R2011.10.31
38.Zarządzenie Nr 160/2011 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.03
39.Zarządzenie Nr 161/2011 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.07
40.Zarządzenie Nr 162/2011 w sprawie zmian w regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie2011.11.07
41.Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.09
42.Zarządzenie Nr 165/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2011.11.09
43.Zarządzenie Nr 166/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2011.11.09
44.Zarządzenie Nr 167/2011 w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2012-20182011.11.14
45.Zarządzenie Nr 168/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.11.14
46.Zarządzenie Nr 169/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2011.11.14
47.Zarządzenie Nr 170/2011 w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2012 r.2011.11.14
48.Zarządzenie Nr 171/2011 w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy2011.11.18
49.Zarządzenie Nr 172/2011 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2011.11.21
50.Zarządzenie Nr 173/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.22

strona 1/3Następna