Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2010 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie 598/20102010.05.26
2.Zarządzenie Nr 543/2010 w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania lokalu użytkowego o nazwie KINO CZAJKA w Sokołowie Młp. przy ulicy Rynek2010.01.04
3.Zarządzenie Nr 544/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO2010.01.18
4.Zarządzenie Nr 546/2010 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2010.01.21
5.Zarządzenie Nr 548/2010 w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu użytkowego o nazwie POCZTA POLSKA w Nienadówce2010.01.28
6.Zarządzenie Nr 549/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2010.02.02
7.Zarządzenie Nr 550/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości2010.02.03
8.Zarządzenie Nr 552/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę materiałów kamiennych i żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych i ulic miejskich2010.02.04
9.Zarządzenie Nr 553/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę materiałów chodnikowych do budowy i remontu chodników2010.02.04
10.Zarządzenie Nr 554/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2010.02.04
11.Zarządzenie Nr 555/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Mickiewicza i Wojska Polskiego w Sokołowie Młp.2010.02.04
12.Zarządzenie Nr 556/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Trzebosi2010.02.04
13.Zarządzenie Nr 557/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont boiska sportowego do piłki nożnej w Sokołowie Małopolskimi2010.02.04
14.Zarządzenie Nr 565/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2010.02.25
15.Zarządzenie Nr 574/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowę drogi gminnej Trzeboś Budy – Wólka Niedźwiedzka w km 1+050-1+4502010.03.31
16.Zarządzenie Nr 578/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Młp., Remont parkingu w Wólce Niedźwiedzkiej2010.04.09
17.Zarządzenie Nr 579/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ew. 3030/1,3030/2 w km 0+000-0+380 w Nienadówce2010.04.09
18.Zarządzenie Nr 582/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania pn.:Remont drogi wewnętrznej Górno Górki2010.04.19
19.Zarządzenie Nr 594/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę rur kanalizacyjnych do wykonania rowów krytych w ciągu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2010.05.13
20.Zarządzenie Nr 601/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn. Zakup wozu strażackiego średniego dla OSP w Sokołowie Małopolskim2010.06.01
21.Zarządzenie Nr 608/2010 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2010.06.10
22.Zarządzenie Nr 612/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy2010.06.22
23.Zarządzenie Nr 638/2010 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2010.08.30
24.Zarządzenie Nr 642/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę rur kanalizacyjnych do przebudowy drogi powiatowej Nr 12112010.09.06
25.Zarządzenie Nr 644/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu na Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Sokołów-Leżajsk w miejscowości Wólka Niedźwiedzka2010.09.08
26.Zarządzenie Nr 646/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2010.09.10
27.Zarządzenie Nr 647/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2010.09.10
28.Zarządzenie Nr 648/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2010.09.13
29.Zarządzenie Nr 653/2010 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2010.09.28
30.Zarządzenie Nr 655/2010 w sprawie powołania składu Komisji Nagród2010.10.06
31.Zarządzenie Nr 656/2010 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2010.10.07
32.Zarządzenie Nr 680/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2010.11.23
33.Zarządzenie Nr 681/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2010.11.23
34.Zarządzenie Nr 682/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2010.11.23

strona 1/1