Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XXIV/223/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/217/20082009.01.28
2.Nr XXIV/224/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Słoneczne” w Sokołowie Małopolskim2009.01.28
3.Nr XXIV/225/2009 w sprawie nabycia nieruchomości2009.01.28
4.Nr XXIV/226/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa pomiędzy Gminą Sokołów Młp., a EURO-KONSULT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu współpracy ...2009.01.28
5.Nr XXIV/227/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2009.01.28
6.Nr XXIV/228/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających ...2009.01.28
7.Nr XXIV/229/2009 w w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Szachista z wiedzą na + 5 przez Zespół Szkół im. Mieczysława Lachora w Górnie2009.01.28
8.Nr XXIV/230/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Nauki ścisłe i języki obce drogą do lepszej przyszłości przez Zespół Szkół im. Mieczysława Lachora2009.01.28
9.Nr XXIV/231/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2009.01.28
10.Nr XXIV/232/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2009.01.28
11.Nr XXIV/233/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sokołowa Małopolskiego2009.01.28
12.Nr XXIV/234/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2009.01.28
13.Nr XXIV/235/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20092009.01.28
14.Nr XXIX/289/2009 w sprawie 440-lecia lokacji miasta Sokołowa Młp.2009.06.27
15.Nr XXV/236/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa pomiędzy Gminą Sokołów Młp., a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, w celu współpracy przy organizacji i realizacji projektu2009.02.25
16.Nr XXV/237/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok2009.02.25
17.Nr XXV/238/2009 w sprawie uchwalenia Statutu Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Młp.2009.02.25
18.Nr XXV/239/2009 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Sokołów Młp. z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"2009.02.25
19.Nr XXV/240/2009 w sprawie zbycia nieruchomości2009.02.25
20.Nr XXV/241/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy2009.02.25
21.Nr XXV/242/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2009.02.25
22.Nr XXV/243/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych2009.02.25
23.Nr XXV/244/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sokołów Młp. porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji dodatkowego węzła w ramach budowy drogi ekspresowej S-192009.02.25
24.Nr XXV/245/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Mamo, tato - ja chcę do przedszkola" przez Zespół szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.2009.02.25
25.Nr XXV/246/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Wykuwamy naszą przyszłość" przez Zespół szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.2009.02.25
26.Nr XXVI/247/2009 w sprawie zmian w budżecie na rok 20092009.03.25
27.Nr XXVI/248/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/20092009.03.25
28.Nr XXVI/249/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Równy start – radosna przyszłość”2009.03.25
29.Nr XXVI/250/2009 w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe obwody głosowania2009.03.25
30.Nr XXVI/251/2009 sprawie przystąpienia do IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokołów Młp.2009.03.25
31.Nr XXVI/252/2009 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2009.03.25
32.Nr XXVI/253/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/245/2009 z dnia 25 lutego 2009 r dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu2009.03.25
33.Nr XXVI/254/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/2009 z dnia 25 lutego 2009r dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu „Wykuwamy naszą przyszłość”2009.03.25
34.Nr XXVI/255/2009 w sprawie zawarcia umowy o przekazaniu środków pieniężnych2009.03.25
35.Nr XXVI/256/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Wszystko, co trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu„ przez Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce2009.03.25
36.Nr XXVII/257/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.2009.04.17
37.Nr XXVII/258/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.2009.04.17
38.Nr XXVII/259/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2008 rok2009.04.17
39.Nr XXVII/260/2009 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli2009.04.17
40.Nr XXVII/261/2009 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznemu Gimnazjum w Trzebosi2009.04.17
41.Nr XXVII/262/2009 w sprawie nabycia gruntu2009.04.17
42.Nr XXVII/263/2009 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco2009.04.17
43.Nr XXVII/264/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego POD LASEM2009.04.17
44.Nr XXVII/265/2009 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebosi2009.04.17
45.Nr XXVII/266/2009 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebosi2009.04.17
46.Nr XXVII/267/2009 w sprawie zamiany gruntu2009.04.17
47.Nr XXVII/268/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Siejemy ziarno i zbieramy plony” przez Szkołę Podstawową w Wólce Sokołowskiej2009.04.17
48.Nr XXVIII/269/2009 w sprawie zmian w budżecie na rok 20092009.05.30
49.Nr XXVIII/270/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2008 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2009.05.30
50.Nr XXVIII/271/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2008 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2009.05.30

strona 1/3Następna