Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2009 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 346/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę materiałów chodnikowych do budowy i remontu chodników2009.01.05
2.Zarządzenie Nr 347/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę betonu do budowy i remontu chodników remontu chodników2009.01.05
3.Zarządzenie Nr 348/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku w Wólce Niedźwiedzkiej2009.01.07
4.Zarządzenie Nr 349/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowę drogi gminnej Nr 108711 Turza-Trzebuska 0+000-3+5102009.01.09
5.Zarządzenie Nr 350/2009 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2009.01.15
6.Zarządzenie Nr 351/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2009.01.15
7.Zarządzenie Nr 352/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.01.20
8.Zarządzenie Nr 353/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2009.01.21
9.Zarządzenie Nr 354/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego2009.01.22
10.Zarządzenie Nr 355/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2009.01.23
11.Zarządzenie Nr 356/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2009.01.23
12.Zarządzenie Nr 357/2009 w sprawie zawarcia umowy2009.01.28
13.Zarządzenie Nr 358/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.01.30
14.Zarządzenie Nr 359/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Dostawę materiałów kamiennych i żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych i ulic miejskich"2009.01.30
15.Zarządzenie Nr 360/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.01.30
16.Zarządzenie Nr 361/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.01.30
17.Zarządzenie Nr 362/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.01.30
18.Zarządzenie Nr 363/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Urzędu Gminy w Sokołowie Małopolskim"2009.02.10
19.Zarządzenie Nr 364/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2009.02.12
20.Zarządzenie Nr 365/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2009.02.16
21.Zarządzenie Nr 366/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2009.02.16
22.Zarządzenie Nr 367/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 20092009.02.16
23.Zarządzenie Nr 368/2009 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2009.02.23
24.Zarządzenie Nr 369/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej Trzeboś Budy - Wólka Niedźwiedzka w km 0+000-1+369"2009.02.26
25.Zarządzenie Nr 370/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na2009.02.26
26.Zarządzenie Nr 371/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108693 Kąty Trzebuskie - Nienadówka Dolna w km 0+000-1+369"2009.02.26
27.Zarządzenie Nr 372/2009 w sprawie zmian w budżecie rok 20092009.02.27
28.Zarządzenie Nr 373/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2009.03.02
29.Zarządzenie Nr 374/2009 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 20092009.03.06
30.Zarządzenie Nr 375/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu2009.03.09
31.Zarządzenie Nr 376/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2009.03.09
32.Zarządzenie Nr 377/2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2009.03.16
33.Zarządzenie Nr 378/2009 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2009.03.16
34.Zarządzenie Nr 379/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2009.03.17
35.Zarządzenie Nr 380/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2009.03.17
36.Zarządzenie Nr 381/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2009.03.17
37.Zarządzenie Nr 382/2009 w sprawie zmiany umowy najmu z dnia 30 mają 2007 r.2009.03.18
38.Zarządzenie Nr 383/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu krytego w Sokołowie Małopolskim przy ul. Pileckich2009.03.20
39.Zarządzenie Nr 385/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.03.20
40.Zarządzenie Nr 386/2009 w sprawie zmiany umowy najmu z dnia 25 lipca 2008 r.2009.03.23
41.Zarządzenie Nr 387/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2009.03.23
42.Zarządzenie Nr 388/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu2009.03.24
43.Zarządzenie Nr 389/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu2009.03.24
44.Zarządzenie Nr 390/2009 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2009.03.24
45.Zarządzenie Nr 391/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację usługi nadzoru nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad. inwest2009.03.24
46.Zarządzenie Nr 392/2009 w sprawie zmian w budżecie 2009 r.2009.03.27
47.Zarządzenie Nr 393/2009 w sprawie powołania składu komisji roboczej w celu przeanalizowania regulaminów dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 20092009.03.31
48.Zarządzenie Nr 394/2009 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108701 Trzeboś Budy w km 0+000-1+445"2009.04.06
49.Zarządzenie Nr 395/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2009.04.06
50.Zarządzenie Nr 396/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2009.04.06

strona 1/4Następna