Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2008 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 262/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2008.05.02
2.Zarządzenie Nr 263/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.05.06
3.Zarządzenie Nr 264/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowę drogi wewnętrznej Trzeboś Podlas w km 1+550-2+3102008.05.06
4.Zarządzenie Nr 265/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ew. działki 2748/2 w miejscowości Nienadówka2008.05.06
5.Zarządzenie Nr 266/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowa-remont drogi wewnętrznej Nienadówka Poręby2008.05.06
6.Zarządzenie Nr 267/2008 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 02 - 04.05.2008 r. na terenie Gminy Sokołó2008.05.06
7.Zarządzenie Nr 268/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowę linii energetycznej na ulicy Reymonta w Sokołowie Młp.2008.05.14
8.Zarządzenie Nr 269/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.06.02
9.Zarządzenie Nr 270/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.06.02
10.Zarządzenie Nr 271/2008 w sprawie zmian w budżecie rok 20082008.06.02
11.Zarządzenie Nr 272/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakończeniu budowy szybu windowego i instalacja windy w ŚDS w Sokołowie Młp.2008.06.06
12.Zarządzenie Nr 273/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Partyzantów2008.06.06
13.Zarządzenie Nr 274/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy2008.06.06
14.Zarządzenie Nr 275/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2008.06.06
15.Zarządzenie Nr 276/2008 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2008.06.06
16.Zarządzenie Nr 277/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2008.06.10
17.Zarządzenie Nr 278/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.06.11
18.Zarządzenie Nr 279/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2008.06.12
19.Zarządzenie Nr 280/2008 w sprawie zmian w budżecie rok 20082008.06.12
20.Zarządzenie Nr 281/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.06.19
21.Zarządzenie Nr 282/2008 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2008.06.24
22.Zarządzenie Nr 283/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej Górno do stadionu w km 0+000 - 0+1702008.06.30
23.Zarządzenie Nr 284/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2008.06.30
24.Zarządzenie Nr 285/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2008.06.30
25.Zarządzenie Nr 286/2008 w sprawie zmian w budżecie rok 20082008.06.30
26.Zarządzenie Nr 287/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2008.07.03
27.Zarządzenie Nr 288/2008 w sprawie zmian w budżecie rok 20082008.07.03
28.Zarządzenie Nr 289/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2008.07.16
29.Zarządzenie Nr 290/2008 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2008.07.16
30.Zarządzenie Nr 291/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2008.07.23
31.Zarządzenie Nr 292/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2008.07.24
32.Zarządzenie Nr 293/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2008.07.24
33.Zarządzenie Nr 294/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.07.24
34.Zarządzenie Nr 295/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2008.07.28
35.Zarządzenie Nr 296/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2008.07.29
36.Zarządzenie Nr 297/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Party2008.08.14
37.Zarządzenie Nr 298/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2008.08.18
38.Zarządzenie Nr 299/2008 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokolów Małopolski za I półrocze 20082008.08.18
39.Zarządzenie Nr 300/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu2008.08.21
40.Zarządzenie Nr 301/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 108700 Wólka Niedźwiedzka Budy w km 2+563-3+1002008.08.25
41.Zarządzenie Nr 302/2008 w sprawie ogłoszenia przetergu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana kotła c.o. oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu2008.08.29
42.Zarządzenie Nr 303/2008 w sprawie zmian w budżecie rok 20082008.08.29
43.Zarządzenie Nr 304/2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy2008.08.29
44.Zarządzenie Nr 305/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2008.09.02
45.Zarządzenie Nr 306/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 108694 Kąty Trzebuskie przez wieś w km 0+365-1+0002008.09.08
46.Zarządzenie Nr 307/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2008.09.08
47.Zarządzenie Nr 308/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na Sprzedaż drzew rosnacych na działkach o nr ew. 1406/148 i 1406/4 w miejscowosci Sokołów Młp.stanowiących własność GiM Sokołów Młp.2008.09.15
48.Zarządzenie Nr 309/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2008.09.16
49.Zarządzenie Nr 310/2008 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.2008.09.16
50.Zarządzenie Nr 311/2008 w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do wyboru i oceny ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana kotła c.o. oraz wewnętrznej instalacji c.o. w pr2008.09.22

strona 1/2Następna