Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Informacja2016.05.24
2.Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2009.09.10
3.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2011.06.01
4.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski2015.11.30
5.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego2017.02.23
6.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. obsługi sekretariatu2017.02.23
7.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe2006.09.26
8.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe2007.07.03
9.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski2016.03.22
10.Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. VAT, jednolitego pliku kontrolnego, czynszów i dzierżaw2017.02.23
11.Informacja o wynikach naboru na stanowisko radca prawny w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski2016.04.18
12.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim2016.04.28
13.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim2018.02.28
14.Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy administrator Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolski2015.04.10
15.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ksiegowo-kadrowe w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.2011.06.22
16.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ksiegowo-kadrowe w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.2011.11.07
17.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2012.11.28
18.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.25
19.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2015.06.29
20.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2015.10.30
21.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi sekretariatu i USC2011.11.24
22.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. podatków i opłat2015.10.30
23.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz działalności gospodarczej i handlu w Urzędzie Gminy i Miasta w Soko...2015.10.30
24.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. wodno-kanalizacyjnych2015.02.25
25.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. związanych z realizacją inwestycji drogowych i melioracyjnych2007.03.29
26.Informacja z wyboru kandydata na inkasenta opłaty targowej2006.12.31
27.Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych2018.02.09
28.Konkurs na inkasenta opłaty targowej2006.12.15
29.Konkurs na stanowisko - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.09.30
30.Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2013.05.20
31.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebosi2016.06.13
32.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy2008.06.12
33.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy2013.07.26
34.Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Górnie2016.05.10
35.Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.2012.07.10
36.Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi2014.11.21
37.Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2008.04.29
38.Konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2013.06.28
39.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.10.18
40.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze ksiegowo-kadrowe w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.2011.10.27
41.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2015.11.23
42.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. gospodarki odpadami2012.11.21
43.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej2011.11.24
44.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej2015.06.25
45.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, wojskowych, kultury, zdrowia i sportu2017.02.20
46.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. Obsługi sekretariatu i promocji gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2017.02.20
47.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi sekretariatu i USC2011.11.21
48.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.03.15
49.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. wodno-kanalizacyjnych2015.02.16
50.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp2018.02.27

strona 1/3Następna