Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Profilaktyka Alkoholowa

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr IV/23/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok2015.02.25
2.Nr V/20/2007 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok2007.02.23
3.Nr VI/28/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok2011.02.25
4.Nr VIII/46/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2011.04.27
5.Nr VIII/47/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania2011.04.27
6.Nr XIII/137/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2004.02.14
7.Nr XIX/179/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu2008.07.28
8.Nr XIX/180/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży2008.07.28
9.Nr XV/111/2008 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok2008.02.06
10.Nr XV/157/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok2016.02.24
11.Nr XVII/137/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok2012.02.08
12.Nr XVIII/181/2004 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemu Alkoholowego2004.09.28
13.Nr XXII/231/2005 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu2005.02.05
14.Nr XXII/233/2005 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2005.02.05
15.Nr XXV/237/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok2009.02.25
16.Nr XXVIII/256/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok2013.02.06
17.Nr XXXI/322/2006 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2006.01.28
18.Nr XXXIII/343/2006 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.03.29
19.Nr XXXVII/373/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok2010.02.22
20.Nr XXXVIII/376/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok2014.02.05
21.Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2015.06.11
22.Zarządzenie Nr 254/2016 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016.02.02
23.Zarządzenie Nr 378/2009 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2009.03.16
24.Zarządzenie Nr 400/2016 w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016.10.25
25.Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2014.02.28
26.Zarządzenie Nr 652/2014 w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2014.03.07

strona 1/1