Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz ustalenia wykazu rodzajów prac ...2015.04.13
2.Zarządzenie Nr 697/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro2014.05.21
3.Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2014.02.25
4.Zarządzenie Nr 617/2013 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2013.12.30
5.Zarządzenie Nr 605/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2013.12.12
6.Zarządzenie Nr 604/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2013.12.12
7.Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie wprowadzenia w samorządzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. systemu zarządzania ryzykiem2011.04.08
8.Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie przyjęcia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2011.04.08
9.Zarządzenie Nr 452/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim2016.12.30
10.Zarządzenie Nr 431/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2009.06.24
11.Zarządzenie Nr 405/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim2016.10.28
12.Zarządzenie Nr 390/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim2016.10.05
13.Zarządzenie Nr 320/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2005.01.21
14.Zarządzenie Nr 307/2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.04.29
15.Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.03.29
16.Zarządzenie Nr 190/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.12.15
17.Zarządzenie Nr 175/2004 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu2004.01.15
18.Zarządzenie Nr 173/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.22
19.Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2011.11.09
20.Wydziały Urzędu Gminy i Miasta2003.07.01
21.Regulamin Pracy Urządu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2004.01.15
22.Nr XXXVIII/387/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Młp.2014.02.05
23.Nr XXVII/255/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Młp.2012.12.29
24.Nr XXV/254/2016 w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim2016.11.29
25.Informacja o pracy Referatu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Młp. za 2013 rok2014.07.02

strona 1/1