Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Informacja z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. za rok 20022003.01.02
2.Nr IX/62/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2006 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2007.06.25
3.Nr VI/43/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2014 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim2015.04.29
4.Nr X/61/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2010 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2011.06.29
5.Nr XL/399/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2009 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2010.05.26
6.Nr XLIII/425/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2013 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2014.05.30
7.Nr XVIII/161/2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2007 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2008.06.11
8.Nr XXVIII/271/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2008 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2009.05.30
9.Nr XXXII/310/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2012 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2013.06.26
10.Nr XXXV/364/2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2005 MGOKSiR w Sokołowie Młp.2006.07.04
11.Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. w okresie od 01.01.2007 - 30.06.20072007.02.22
12.Tydzien w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2007.02.22
13.Uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2002 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2003.06.21
14.Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2003 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2004.05.29
15.Uchwała Nr XXV/281/2005 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2004 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2005.05.31
16.Udział w ważniejszych imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez inne placówki w 2002 roku2003.01.02
17.Zarządzenie Nr 421/2009 w sprawie powołania dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2009.06.08
18.Zarządzenie Nr 437/2016 w sprawie odwołania dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim2016.12.08
19.Zestawienie imprez sportowych organizowanych przez MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim za 2013 rok2014.07.02

strona 1/1