Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zespół Szkół w Trzebosi - Zarządzenir Nr Nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenir Nr Nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w TrzebosiTytuł: Zarządzenir Nr Nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi
Sygnatura: ZarzB Nr 7/2014
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2014.12.15
Data publikacji: 2015.01.30