Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. - Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ..

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ..Tytuł: Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ..
Sygnatura: ZarzB 255/2016
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2016.02.02
Data publikacji: 2016.03.03