Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr VII/58/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2003.05.31
2.Nr X/64/2011 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2011.06.29
3.Nr XIV/146/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.01.27
4.Nr XXI/223/2004 w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2004.12.29
5.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sokołów Małopolski2014.07.02
6.Uchwała Nr XVIII/178/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołów Młp.2004.09.28
7.Zarządzenie Nr 175/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2011.11.28
8.Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ..2016.02.02
9.Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego2016.02.25
10.Zarządzenie Nr 313/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do realizacji zadań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świad...2016.05.11
11.Zarządzenie Nr 314/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia ...2016.05.11
12.Zarządzenie Nr 354/2016 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.07.11
13.Zarządzenie Nr 387/2016 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze kierownika w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.09.30
14.Zarządzenie Nr 408/2016 w sprawie powołania kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim2016.11.04
15.Zarządzenie Nr 415/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach ...2016.11.07
16.Zarządzenie Nr 416/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do prowadzenia postępowania w sprawach ...2016.11.07
17.Zarządzenie Nr 417/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych ...2016.11.07
18.Zarządzenie Nr 418/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego ...2016.11.07
19.Zarządzenie Nr 419/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej2016.11.07
20.Zarządzenie Nr 420/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ...2016.11.07
21.Zarządzenie Nr 421/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do przyznania Karty Dużej Rodziny2016.11.07
22.Zarządzenie nr 694/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych2014.05.14
23.Zarządzenie Nr 743/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do prowadzenia spraw dotyczących przyznania Karty Dużej Rodziny2014.07.23

strona 1/1