Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr I/1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady2002.11.27
2.Nr I/2/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady2002.11.27
3.Nr I/3/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej2002.11.27
4.Nr I/4/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta2002.11.27
5.Nr I/5/2002 w sprawie powołania radnych w składy Komisji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2002.11.27
6.Nr II/10/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego2002.12.11
7.Nr II/11/2002 w sprawie zbycia nieruchomości2002.12.11
8.Nr II/12/2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej2002.12.11
9.Nr II/13/2002 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., do reprezentowania Gminy na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące2002.12.11
10.Nr II/14/2002 w sprawie powołania przedstawicielstwa Gminy na Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Związku Komunalnego WISŁOK2002.12.11
11.Nr II/15/2002 w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu2002.12.11
12.Nr II/16/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Młp.2002.12.11
13.Nr II/17/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Młp.2002.12.11
14.Nr II/6/2002 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2002.12.11
15.Nr II/7/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportu2002.12.11
16.Nr II/8/2002 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2002.12.11
17.Nr II/9/2002 w sprawie opłaty administracyjnej2002.12.11
18.Nr III/18/2002 w sprawie kompetencji burmistrza2002.12.30
19.Nr III/19/2002 w sprawie zmian w budżecie na rok 20022002.12.30
20.Nr III/20/2002 w sprawie zmiany uchwały o stawkach opłaty administracyjnej2002.12.30
21.Nr III/21/2002 w sprawie zmiany uchwały o stawkach podatku od środków transportowych2002.12.30

strona 1/1