Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr III/22/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki2003.01.18
2.Nr III/23/2003 w w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom nie będących radnymi2003.01.18
3.Nr III/24/2003 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przysługujących radnym2003.01.18
4.Nr III/25/2003 w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej2003.01.18
5.Nr III/26/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta2003.01.18
6.Nr IV/27/2003 w sprawie powołania radnych w składy Komisji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2003.02.01
7.Nr IV/28/2003 w sprawie nabycia położonych w Nienadówce stanowiących własność osób fizycznych na rzecz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2003.02.01
8.Nr IV/29/2003 w sprawie nabycia gruntu2003.02.01
9.Nr IV/30/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych2003.02.01
10.Nr IV/31/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20032003.02.01
11.Nr IX/77/2003 w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych2003.09.27
12.Nr IX/78/2003 w sprawie zmian w budżecie 2003 r.2003.09.27
13.Nr IX/79/2003 w sprawie zasad udzielenia dotacji przedszkolom niepublicznym oraz sposobom ich rozliczania2003.09.27
14.Nr IX/80/2003 w sprawie zmiany numeracji we wsi Trzeboś2003.09.27
15.Nr IX/81/2003 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonej w Sokołowie Młp.2003.09.27
16.Nr IX/82/2003 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu wraz z budynkiem2003.09.27
17.Nr IX/83/2003 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego WISŁOK2003.09.27
18.Nr IX/84/2003 w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2003.09.27
19.Nr IX/85/2003 w sprawie nabycia gruntu2003.09.27
20.Nr IX/86/2003 w sprawie zamiany gruntu2003.09.27
21.Nr IX/87/2004 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.09.27
22.Nr IX/88/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.09.27
23.Nr IX/89/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży2003.09.27
24.Nr IX/90/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.09.27
25.Nr IX/91/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.09.27
26.Nr IX/92/2003 w sprawie nabycia gruntu2003.09.27
27.Nr IX/93/2003 w sprawie zrzeczenia się spraw użytkowania2003.09.27
28.Nr IX/94/2003 w sprawie nabycia gruntu2003.09.27
29.Nr IX/95/2003 w sprawie użyczenia pomieszczeń2003.09.27
30.Nr IX/96/2003 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie2003.09.27
31.Nr IX/97/2003 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Górnie2003.09.27
32.Nr IX/98/2003 w sprawie przekazania nieruchomości2003.09.27
33.Nr V/32/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.03.22
34.Nr V/33/2003 w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2003.03.22
35.Nr V/34/2003 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2003.03.22
36.Nr V/35/2003 w sprawie budowy chodnika w miejscowości Nienadówka, przy drodze krajowej nr 19 Lublin - Rzeszów i miejscowości Sokołów Młp., przy drodze wojewódzkiej nr 875 Kolbuszowa - Leżajsk2003.03.22
37.Nr V/36/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Młp.2003.03.22
38.Nr V/37/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Młp.2003.03.22
39.Nr V/38/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Oświatowego oraz pracowników administracyjno-obsługowych samorząd. placówek oświatowych2003.03.22
40.Nr V/39/2003 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej zaszeregowania dla pracow. Zespołu Oświatowego, oraz pracow. administracyjno-obsługowych samorząd. placówek oświatowych2003.03.22
41.Nr V/40/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2003.03.22
42.Nr V/41/2003 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2003.03.22
43.Nr V/42/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2003.03.22
44.Nr V/43/2003 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2003.03.22
45.Nr V/44/2003 w sprawie wypowiedzenia udziałów w Spółdzielni Telekomunikacji WIST w Łące2003.03.22
46.Nr V/45/2003 w sprawie wniesienie skargi do Niezależnego Sądu Administracyjnego2003.03.22
47.Nr VI/46/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.2003.04.26
48.Nr VI/47/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2002 rok2003.04.26
49.Nr VI/48/2003 w sprawie zmiany gruntu2003.04.26
50.Nr VI/49/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2003.04.26

strona 1/3Następna