Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Ogłoszenia

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Przetargi i zapytania
Ogłoszenia przetargów nieograniczonych oraz zapytań ofertowych

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży

Plany postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Sprzedaż działek, nieruchomości i dzierżawa lokali
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, nieruchomości i dzierżawy lokali na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Nabór pracowników

Inne
Inne ogłoszenia, np. obwieszczenia, konkursy, oferty pracy i itp.