Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia Majątkowe

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku

Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku - II
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku w związku z kończącą się kadencją organów samorządu terytorialnego.

Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku - III
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku w związku z początkiem kadencji organów samorządu terytorialnego.

Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku - II
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją organów samorządu terytorialnego.