Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Młp.

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr IX/63/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2006 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2007.06.25
2.Nr VIII/75/2015 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2014 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2015.06.30
3.Nr X/60/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2010 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2011.06.29
4.Nr XIX/192/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2015 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2016.05.25
5.Nr XL/398/2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2009 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2010.05.26
6.Nr XLIII/424/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2013 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2014.05.30
7.Nr XVIII/162/2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2007 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2008.08.18
8.Nr XXVIII/270/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2008 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2009.05.30
9.Nr XXXI/298/2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2012 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2013.05.29
10.Uchwała Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2002 Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2003.06.21
11.Uchwała Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2003 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2004.05.29
12.Uchwała Nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2004.09.28
13.Uchwała Nr XXV/274/2005 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 20042005.05.31

strona 1/1