Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Podatki i opłaty

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Informacja o zmianie sposobu zapłaty opłaty skarbowej2006.12.31
2.Nr II/10/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego2002.12.11
3.Nr II/6/2002 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2002.12.11
4.Nr II/7/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportu2002.12.11
5.Nr II/8/2002 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2002.12.11
6.Nr II/9/2002 w sprawie opłaty administracyjnej2002.12.11
7.Nr III/16/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski2014.12.30
8.Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sokołów Młp.2015.12.30
9.Nr III/20/2002 w sprawie zmiany uchwały o stawkach opłaty administracyjnej2002.12.30
10.Nr III/21/2002 w sprawie zmiany uchwały o stawkach podatku od środków transportowych2002.12.30
11.Nr III/5/2006 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2006.12.13
12.Nr III/6/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych2006.12.13
13.Nr III/8/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.12.13
14.Nr III/9/2006 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Sokołów Młp.2006.12.13
15.Nr IV/24/2015 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2015.02.25
16.Nr V/25/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/2003 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2007.02.23
17.Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2007 dot. poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso2011.03.22
18.Nr VII/47/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości2007.05.28
19.Nr X/68/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski2011.06.29
20.Nr XI/106/2003 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2003.12.03
21.Nr XI/109/2003 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2003.12.03
22.Nr XI/83/2011 sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski2011.07.25
23.Nr XI/88/2011 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim w 2011 roku2011.07.25
24.Nr XII/124/2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2003.12.29
25.Nr XII/124/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2015.11.25
26.Nr XII/126/2003 w sprawie stawek podatku od środków transportu2003.12.29
27.Nr XII/85/2007 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2007.11.27
28.Nr XII/86/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych2007.11.27
29.Nr XII/87/2007 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2007.11.27
30.Nr XII/90/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2007.11.27
31.Nr XII/91/2007 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Sokołów Młp.2007.11.27
32.Nr XIII/103/2007 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2007.12.05
33.Nr XIII/113/2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2011.10.28
34.Nr XIII/114/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych2011.10.28
35.Nr XIII/132/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski2015.12.30
36.Nr XIII/139/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2015.12.30
37.Nr XIII/141/2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2015.12.30
38.Nr XIII/142/2015 w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości2015.12.30
39.Nr XIV/116/2011 w w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2011.11.28
40.Nr XIV/117/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2011.11.28
41.Nr XLIII/430/2014 w sprawie zmiany uchwały2014.05.30
42.Nr XLV/450/2010 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sokołów Młp.2010.11.03
43.Nr XLV/462/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2010.11.03
44.Nr XV/114/2008 w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych2008.02.06
45.Nr XVI/118/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 20082008.03.12
46.Nr XVI/123/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych2008.03.12
47.Nr XX/199/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty2016.06.23
48.Nr XX/218/2004 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2004.12.02
49.Nr XXII/206/2008 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2008.11.20
50.Nr XXII/207/2008 w sprawie obniżenia średniej krajowej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 20092008.11.20

strona 1/2Następna