Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Budżet

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sokołów Młp. - 2009 IV kwartał2010.05.21
2.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sokołów Młp. - 2010 I kwartał2010.05.21
3.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sokołów Młp. - 2011 I kwartał2011.09.22
4.Nr II/11/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142014.12.10
5.Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202014.12.30
6.Nr III/15/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142015.12.30
7.Nr III/7/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 20062006.12.13
8.Nr IV/13/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu2006.12.28
9.Nr IV/16/2011 Uchwała Budżetowa na rok 20112011.02.02
10.Nr IV/17/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-20212011.02.02
11.Nr IV/31/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20032003.02.01
12.Nr IV/33/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.02.25
13.Nr IV/34/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202015.02.25
14.Nr IX/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20102011.05.25
15.Nr IX/59/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.06.25
16.Nr IX/59/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 20112011.05.25
17.Nr IX/79/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.07.24
18.Nr V/19/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20072007.03.08
19.Nr V/27/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.2011.02.18
20.Nr V/41/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.03.25
21.Nr VI/42/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.03.28
22.Nr VI/46/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.2003.04.26
23.Nr VI/59/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.04.29
24.Nr VII/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki2011.03.22
25.Nr VII/43/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.2007.05.28
26.Nr VII/43/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 20112011.03.22
27.Nr VII/60/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20142015.05.29
28.Nr VII/63/2003 w sprawie wskazania prowadzącego obsługę budżetu gminy2003.05.31
29.Nr VII/64/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 20032003.05.31
30.Nr VII/72/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.05.29
31.Nr VIII/76/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 20032003.06.21
32.Nr VIII/76/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.06.30
33.Nr VIII/77/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202015.06.30
34.Nr X/71/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.07.18
35.Nr X/72/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadań inwestycyjnych.2007.07.18
36.Nr X/76/2011 w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowego kredytu w wysokości 1500 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sokołów Młp.2011.06.29
37.Nr X/77/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej2011.06.29
38.Nr X/78/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej2011.06.29
39.Nr X/97/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.09.09
40.Nr XI/119/2015 w sprawie : zmiany uchwały Nr X/97/15 dot. zmian w budżecie rok 20152015.10.28
41.Nr XI/120/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.10.28
42.Nr XI/77/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.11.02
43.Nr XI/89/2011 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Sokołów Małopolski na 2011 r.2011.07.25
44.Nr XII/106/2011 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20112011.09.28
45.Nr XII/129/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.11.25
46.Nr XII/88/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.11.27
47.Nr XIII/105/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.12.05
48.Nr XIII/130/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski2015.12.30
49.Nr XIII/131/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Małopolski na rok 20162015.12.30
50.Nr XIII/138/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20042004.02.14

strona 1/7Następna