Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

mgr Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta
mgr inż. Kwiecień Grzegorz - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
mgr Beata Szot - Sekretarz Gminy i Miasta
Teresa Kołodziej - Skarbnik Gminy i Miasta
mgr Dec Grzegorz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr Marek Pasierb - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

RADNI MIEJSCY

Stanisław Budzyń
Marek Burszta
Agata Dec
Zbigniew Jan Gielarowski
Andrzej Godek
Stanisława Hajder
Jan Jodłowski
Mieczysław Kobiernik
Henryk Józef Kraska
Ryszard_Kraska
Marian Krzyśko
Andrzej Pasierb
Edward Pikor
Bogdan Sidor
Bronisława Szot Matuła

DYREKTORZY JST

mgr Dorota Tęcza Pokrywa - Kierownik MGOPS
dr Bartosz Walicki - Kierownik MiGBP
mgr Lucyna Korzenny - Dyrektor ZS w Trzebosi
mgr Bożena Chorzepa - Dyrektor SP Nr 2 w Trzebosi
mgr Genowefa Kraska - Dyrektor SP Nr 3 w Trzebosi
mgr Ryszard Rybak - Dyrektor ZS w Wólce Niedźwiedzkiej
mgr Maria Marut - Dyrektor SP w Wólce Sokołowskiej
mgr Teresa Surdyka - Dyrektor ZS w Górnie
mgr Zofia Marut - Dyrektor SP Nr 2 w Górnie
mgr Marta Czerwonka - Dyrektor SP w Turzy
mgr Wiesław Sondej - Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.
mgr Edward Buczak - Dyrektor ZS w Trzebusce
mgr Anna Grzebyk - Dyrektor ZS Nr 1 w Nienadówce
mgr Andrzej Sztorc - Dyrektor ZS Nr 2 w Nienadówce
Roman Kochański - Starszy administrator Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
mgr Magdalena Białek - p.o. kierownika SDS w Sokołowie Młp.
mgr Magdalena Wróbel - Prezes Zarządu Zakład Komunalny Sp z o.o. w Sokołowie Młp.

OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr Paweł Białek - Podinspektor Urzędu Gminy i Miasta, Z-ca kierownika USC
mgr inż. Józef Niezgoda - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Stanisław Miazga - Podinspektor Urzędu Gminy i Miasta
Małgorzata Surowiec - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Sylwia Przybyło - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Maria Puchalska - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Czesława Kania - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Halina Warchoł - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta

INNE

Teresa Kołodziej - Skarbnik Gminy i Miasta - w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 26 lutego 2018 r.
mgr Monika Lichota - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika z dniem 26 lutego 2018 r.
Agata Dec - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim z dniem 15 maja 2018 r.