Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2018 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 646/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2018.01.12
2.Zarządzenie Nr 647/2018 w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków2018.01.12
3.Zarządzenie Nr 648/2018 w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków2018.01.12
4.Zarządzenie Nr 649/2018 w sprawie zmiany umowy użyczenia2018.01.15
5.Zarządzenie Nr 650/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.01.18
6.Zarządzenie Nr 651/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntu2018.01.18
7.Zarządzenie Nr 652/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.01.18
8.Zarządzenie Nr 653/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.01.22
9.Zarządzenie Nr 654/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu audytu w Urzędzie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy2018.01.18
10.Zarządzenie Nr 655/2018 w sprawie zmian w budżecie 2018 r.2018.01.30
11.Zarządzenie Nr 656/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.02.06
12.Zarządzenie Nr 657/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.02.06
13.Zarządzenie Nr 658/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2018.02.07
14.Zarządzenie Nr 659/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2018.02.12
15.Zarządzenie Nr 660/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 658/2018 z dnia 07.02.2018 r.2018.02.13
16.Zarządzenie Nr 661/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż2018.02.13
17.Zarządzenie Nr 662/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2018.02.15
18.Zarządzenie Nr 663/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2018.02.15
19.Zarządzenie Nr 664/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.02.16
20.Zarządzenie Nr 665/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntu2018.02.22
21.Zarządzenie Nr 666/2018 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2018.02.23
22.Zarządzenie Nr 667/2018 w sprawie zmian w budżecie 2018 r.2018.02.27
23.Zarządzenie Nr 668/2018 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2018 roku.2018.03.01
24.Zarządzenie Nr 669/2018w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego w 2018 r.2018.03.01
25.Zarządzenie Nr 670/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.03.05
26.Zarządzenie Nr 671/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej2018.03.06
27.Zarządzenie Nr 672/2018 w sprawie unieważnienia przetargu2018.03.07
28.Zarządzenie Nr 673/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.03.22
29.Zarządzenie Nr 674/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim2018.03.22
30.Zarządzenie Nr 675/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 671/2018 z dnia 06 marca 2018 r.2018.03.26
31.Zarządzenie Nr 676/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży2018.03.23
32.Zarządzenie Nr 677/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntu2018.03.27
33.Zarządzenie Nr 678/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntu2018.03.27
34.Zarządzenie Nr 679/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntu2018.03.27
35.Zarządzenie Nr 680/2018 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2018.03.27
36.Zarządzenie Nr 681/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa oswietleń na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2018.03.29
37.Zarządzenie Nr 682/2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za rok 20172018.03.29
38.Zarządzenie Nr 683/2018 w sprawie zmian w budżecie 2018 r.2018.03.29
39.Zarządzenie Nr 684/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim2018.04.06
40.Zarządzenie Nr 685/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.04.06
41.Zarządzenie Nr 686/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie2018.04.16
42.Zarządzenie Nr 687/2018 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2018.04.16
43.Zarządzenie Nr 688/2018 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2018.04.24
44.Zarządzenie Nr 689/2018 w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania finansowego za rok 2017 r.2018.04.26
45.Zarządzenie Nr 690/2018 w sprawie zmian w budżecie 2018 r.2018.04.26
46.Zarządzenie Nr 691/2018 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się świadczenia pomocy zdrowotnej2018.04.26
47.Zarządzenie Nr 692/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Żłobku Maluszkowo2018.04.26
48.Zarządzenie Nr 693/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2018.04.27
49.Zarządzenie Nr 694/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego HNS Burmistrza Gminy Sokołów Małopolski2018.04.27
50.Zarządzenie Nr 695/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania - wymiana stolarki okiennej2018.04.30

strona 1/2Następna