Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2017 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 454/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2017.01.02
2.Zarządzenie Nr 455/2017 w sprawie zmiany umowy użyczenia z dnia 11 czerwca 2015 r.2017.01.03
3.Zarządzenie Nr 456/2017 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania2017.01.16
4.Zarządzenie Nr 457/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2017.01.16
5.Zarządzenie Nr 459/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 456/2017 r. z dnia 16.01.2017 r.2017.01.31
6.Zarządzenie Nr 460/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem2017.01.31
7.Zarządzenie Nr 461/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy i Miast2017.01.31
8.Zarządzenie Nr 462/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2017.02.06
9.Zarządzenie Nr 463/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do najmu2017.02.06
10.Zarządzenie Nr 464/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2017.02.06
11.Zarządzenie Nr 465/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu w Urzędzie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Sok2017.02.07
12.Zarządzenie Nr 467/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 07 luty 2017 r. w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2017.02.21
13.Zarządzenie Nr 468/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 07 luty 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych2017.02.07
14.Zarządzenie Nr 469/2017 w sprawie ogłoszenia II przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2017.02.13
15.Zarządzenie Nr 470/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2017.02.17
16.Zarządzenie Nr 471/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 108728R2017.02.21
17.Zarządzenie Nr 472/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 108704R2017.02.21
18.Zarządzenie Nr 473/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Nr 108703R2017.03.09
19.Zarządzenie Nr 474/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Górno2017.03.21
20.Zarządzenie Nr 475/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowa w miejscowości Nienadówka2017.02.21
21.Zarządzenie Nr 476/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowa ulicy Akacjowej2017.02.21
22.Zarządzenie Nr 477/2017 w sprawie zmian w budżecie 2017 r.2017.02.21
23.Zarządzenie Nr 478/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2017.02.22
24.Zarządzenie Nr 479/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2017.02.22
25.Zarządzenie Nr 480/2017 w sprawie zmian w budżecie 2017 r.2017.02.28
26.Zarządzenie Nr 481/2017 w sprawie wynajmu lokalu2017.03.01
27.Zarządzenie Nr 482/2017 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski2017.03.02
28.Zarządzenie Nr 483/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 471/2017 r. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
29.Zarządzenie Nr 484/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 472/2017 r. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
30.Zarządzenie Nr 485/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 473/2017 r. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
31.Zarządzenie Nr 486/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 474/2017 r. z dnia 21.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
32.Zarządzenie Nr 487/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 475/2017 r. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
33.Zarządzenie Nr 488/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 476/2017 r. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.03
34.Zarządzenie Nr 489/2017 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy2017.03.06
35.Zarządzenie Nr 490/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem2017.03.06
36.Zarządzenie Nr 491/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 471/2017 r. z dnia 21.02.2017 r.2017.03.07
37.Zarządzenie Nr 492/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 475/2017 r. z dnia 21.02.2017 r.2017.03.07
38.Zarządzenie Nr 493/2017 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania na dostawę materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2017.03.09
39.Zarządzenie Nr 494/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 482/2017 r. z dnia 02.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego2017.03.09
40.Zarządzenie Nr 495/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych2017.03.14
41.Zarządzenie Nr 496/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 469/2017 z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetarg2017.03.14
42.Zarządzenie Nr 497/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2017.03.21
43.Zarządzenie Nr 498/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu2017.03.22
44.Zarządzenie Nr 499/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu2017.03.22
45.Zarządzenie Nr 500/2017 w sprawie wynajmu lokalu2017.03.22
46.Zarządzenie Nr 501/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2017.03.27
47.Zarządzenie Nr 502/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2017.03.27
48.Zarządzenie Nr 503/2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania za rok 20162017.05.11
49.Zarządzenie Nr 504/2017 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2017.03.03
50.Zarządzenie Nr 505/2017 w sprawie zmian w budżecie 2017 r.2017.03.30

strona 1/4Następna