Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia majatkowe

mgr Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Beata Szot - Sekretarz Gminy i Miasta
Teresa Kołodziej - Skarbnik Gminy i Miasta
mgr Dec Grzegorz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr Zofia Krauz - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

RADNI MIEJSCY

Stanisław Budzyń
Marek Burszta
Agata Dec
Zbigniew Jan Gielarowski
Andrzej Godek
Stanisława Hajder
Jan Jodłowski
Mieczysław Kobiernik
Henryk Józef Kraska
Ryszard_Kraska
Marian Krzyśko
Andrzej Pasierb
Edward Pikor
Bogdan Sidor
Bronisława Szot Matuła

DYREKTORZY JST

Teresa Darocha - Kierownik MGOPS
dr Bartosz Walicki - Kierownik MiGBP
mgr Jacek Piekiełek - Dyrektor MGOKSiR
mgr Stanisław Jarosz - Dyrektor ZO
mgr Lucyna Korzenny - Dyrektor ZS w Trzebosi
mgr Bożena Chorzepa - Dyrektor SP Nr 2 w Trzebosi
mgr Genowefa Kraska - Dyrektor SP Nr 3 w Trzebosi
mgr Ryszard Rybak - Dyrektor ZS w Wólce Niedźwiedzkiej
mgr Maria Marut - Dyrektor SP w Wólce Sokołowskiej
mgr Teresa Surdyka - Dyrektor ZS w Górnie
mgr Zofia Marut - Dyrektor SP Nr 2 w Górnie
mgr Marta Czerwonka - Dyrektor SP w Turzy
mgr Wiesław Sondej - Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.
mgr Edward Buczak - Dyrektor ZS w Trzebusce
mgr Anna Grzebyk - Dyrektor ZS Nr 1 w Nienadówce
mgr Andrzej Sztorc - Dyrektor ZS Nr 2 w Nienadówce
Roman Kochański - Starszy administrator Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
mgr Magdalena Białek - p.o. Dyrektor SDS w Sokołowie Młp.
inż. Grzegorz Kwiecień - Prezes Zarządu Zakład Komunalny Sp z o.o. w Sokołowie Młp.

OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr Paweł Białek - Podinspektor Urzędu Gminy i Miasta, Z-ca kierownika USC
mgr inż. Józef Niezgoda - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Maria Stopyra - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Stanisław Miazga - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Małgorzata Surowiec - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Sylwia Przybyło - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Maria Puchalska - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Czesława Kania - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Halina Warchoł - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Monika Śliż - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Halina Chorzepa - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta

INNE

mgr Dorota Tęcza Pokrywa - Z-ca Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - w związku z otrzymaniem upoważnienia z dnia 2 lutego 2016 r. do wydawania decyzji
Teresa Darocha - Kierownik MGOPS - w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 30 czerwca 2016 r.
mgr Zofia Krauz - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji - w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 20 września 2016 r.
mgr Marek Pasierb - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji - w związku z zatrudnienia na stanowisku kierownika
mgr Jacek Piekiełek - Dyrektor MGOKSiR - w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 8 grudnia 2016 r.
mgr inż. Maria Stopyra - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta - w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 28 grudnia 2016 r.
mgr Stanisław Jarosz - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Sokołowie Małopolskim - w związku z likwidacją stanowiska pracy z dniem 31 grudnia 2016 r.