Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XIV/146/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2016.01.27
2.Nr XIV/147/2016 w sprawie przekazania dotacji Samorządowi Województwa Podkarpackiego2016.01.27
3.Nr XIV/148/2016 w sprawie ustanowienia służebności2016.01.27
4.Nr XIV/149/2016 w sprawie zamiany nieruchomości2016.01.27
5.Nr XIV/150/2016 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2016.01.27
6.Nr XIV/151/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych ...2016.01.27
7.Nr XIV/152/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Młp.2016.01.27
8.Nr XIV/153/2016 Planu Odnowy Miejscowości Trzeboś2016.01.27
9.Nr XIV/154/2016 Planu Odnowy Miejscowości Górno2016.01.27
10.Nr XIV/155/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2016.01.27
11.Nr XIV/156/2015 Planu Odnowy Miejscowości Nienadówka2016.01.27
12.Nr XIX/190/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20152016.05.25
13.Nr XIX/191/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2015 rok2016.05.25
14.Nr XIX/192/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2015 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2016.05.25
15.Nr XIX/193/2016 w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim2016.05.25
16.Nr XIX/194/2016 w sprawie określenia rodzaju świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jego przyznawania2016.05.25
17.Nr XIX/195/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2016.05.25
18.Nr XIX/196/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację wspólnego przedsięwzięcia w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży 20162016.05.25
19.Nr XV/157/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok2016.02.24
20.Nr XV/158/2016 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2016.02.24
21.Nr XV/159/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/145/2015 r. z 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego2016.02.24
22.Nr XV/160/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sokołów Małopolski Porozumienia na rzecz realizacji Projektu: e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści w Gminie Sokołów Młp.2016.02.24
23.Nr XV/161/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego pn.: Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp.2016.02.24
24.Nr XV/162/2016 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2016.02.24
25.Nr XV/163/2016 w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę2016.02.24
26.Nr XV/164/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołów Małopolski2016.02.24
27.Nr XV/165/2016 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2016.02.24
28.Nr XV/166/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży2016.02.24
29.Nr XV/167/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie udziału przez Gminę Sokołów Małopolski w przetargu na Białe Certyfikaty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy2016.02.24
30.Nr XVI/168/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/164/20162016.03.02
31.Nr XVI/169/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/64/20152016.03.02
32.Nr XVII/170/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2016 rok2016.03.30
33.Nr XVII/171/2016 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2016.03.30
34.Nr XVII/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem2016.03.30
35.Nr XVII/173/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla ZA GÓRKĄ w Sokołowie Małopolskim2016.03.30
36.Nr XVII/174/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Słoneczne II w Sokołowie Małopolskim2016.03.30
37.Nr XVII/175/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla PIASKI III w Sokołowie Małopolskim - etap I2016.03.30
38.Nr XVII/176/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży2016.03.30
39.Nr XVII/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2016.03.30
40.Nr XVII/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2016.03.30
41.Nr XVII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2016.03.30
42.Nr XVII/180/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości2016.03.30
43.Nr XVII/181/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20162016.03.30
44.Nr XVIII/182/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego2016.04.27
45.Nr XVIII/183/2016 w sprawie nabycia nieruchomości2016.04.27
46.Nr XVIII/184/2016 w sprawie uchylenia uchwały2016.04.27
47.Nr XVIII/185/2016 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2016.04.27
48.Nr XVIII/186/2016 w sprawie nabycia nieruchomości2016.04.27
49.Nr XVIII/187/2016 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2016.04.27
50.Nr XVIII/188/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20162016.04.27

strona 1/3Następna