Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2016 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 241/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.01.04
2.Zarządzenie Nr 242/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 228/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2016.01.04
3.Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.01.04
4.Zarządzenie Nr 244/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.01.04
5.Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu2016.01.04
6.Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2016.01.04
7.Zarządzenie Nr 247/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2016.01.04
8.Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2016.01.04
9.Zarządzenie Nr 249/2016 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2016.01.29
10.Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego2016.01.28
11.Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Jesionowa, Sosnowa i św. Huberta w Sokołowie Małopolskim2016.02.01
12.Zarządzenie Nr 252/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.02.02
13.Zarządzenie Nr 253/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.02.02
14.Zarządzenie Nr 254/2016 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016.02.02
15.Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ..2016.02.02
16.Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski2016.02.15
17.Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski2016.02.15
18.Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2016.02.15
19.Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski2016.02.15
20.Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.02.16
21.Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2016.02.23
22.Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.02.24
23.Zarządzenie Nr 263/2016 w sprawie zmian w budżecie 2016 r.2016.02.25
24.Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego2016.02.25
25.Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastki III2016.02.25
26.Zarządzenie Nr 266/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2016.03.02
27.Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2016.03.02
28.Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.03.02
29.Zarządzenie Nr 270/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy2016.03.02
30.Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do prowadzenia postepowania w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego2016.03.02
31.Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2016 roku2016.03.15
32.Zarządzenie Nr 273/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.03.15
33.Zarządzenie Nr 274/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji i wydzielenia do zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego2016.03.15
34.Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2016.03.16
35.Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.03.29
36.Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2016.03.29
37.Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2016.03.30
38.Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.03.30
39.Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.03.30
40.Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.03.31
41.Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2016.04.06
42.Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.04.06
43.Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2016.04.06
44.Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO2016.04.06
45.Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do najmu2016.04.06
46.Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie najmu lokalu2016.04.11
47.Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie wydzierżawienia gruntu2016.04.11
48.Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2016.04.20
49.Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2016.04.22
50.Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania finansowego za rok 20152016.04.25

strona 1/4Następna