Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia majatkowe

mgr Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Beata Szot - Sekretarz Gminy i Miasta
Teresa Kołodziej - Skarbnik Gminy i Miasta
mgr inż. Sliż Marek - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr Zofia Krauz - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

RADNI MIEJSCY

Stanisław Budzyń
Marek Burszta
Agata Dec
Zbigniew Jan Gielarowski
Andrzej Godek
Stanisława Hajder
Jan Jodłowski
Mieczysław Kobiernik
Henryk Józef Kraska
Ryszard_Kraska
Marian Krzyśko
Andrzej Pasierb
Edward Pikor
Bogdan Sidor
Bronisława Szot Matuła

DYREKTORZY JST

Teresa Darocha - Kierownik MGOPS
dr Bartosz Walicki - Kierownik MiGBP
mgr Jacek Piekiełek - Dyrektor MGOKSiR
mgr Stanisław Jarosz - Dyrektor ZO
mgr Helena Piróg - Dyrektor ZS w Trzebosi
mgr Anna Ożóg - Dyrektor SP Nr 2 w Trzebosi
mgr Genowefa Kraska - Dyrektor SP Nr 3 w Trzebosi
mgr Ryszard Rybak - Dyrektor ZS w Wólce Niedźwiedzkiej
mgr Maria Marut - Dyrektor SP w Wólce Sokołowskiej
mgr Lucyna Perlak - Dyrektor ZS w Górnie
mgr Zofia Marut - Dyrektor SP Nr 2 w Górnie
mgr Marta Czerwonka - Dyrektor SP w Turzy
mgr Wiesław Sondej - Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.
mgr Edward Buczak - Dyrektor ZS w Trzebusce
mgr Anna Grzebyk - Dyrektor ZS Nr 1 w Nienadówce
mgr Andrzej Sztorc - Dyrektor ZS Nr 2 w Nienadówce
Roman Kochański - p.o. Dyrektor Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
mgr Magdalena Białek - p.o. Dyrektor SDS w Sokołowie Młp.

inż. Grzegorz Kwiecień - Prezes Zarządu Zakład Komunalny Sp z o.o. w Sokołowie Młp.

OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr Paweł Białek - mł. referent Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Józef Niezgoda - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Maria Stopyra - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Władysław Ciupak - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Małgorzata Surowiec - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Lesław Gut - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Maria Puchalski - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Czesława Kania - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Halina Warchoł - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Monika Śliż - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Halina Chorzepa - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta

INNE

mgr Grzegorz Dec - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z objęciem funkcji kierownika referatu z dniem 1 grudnia 2014 r.
mgr Helena Piróg - Dyrektor ZS w Trzebosi, w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora z dniem 31 stycznia 2015 r.
mgr Lucyna Korzenny - Dyrektor ZS w Trzebosi, w związku z powierzeniem funkcji dyrektora z dniem 1 lutego 2015 r.
mgr Justyna Wiercioch - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawaniem decyzji z dnia 25 maja br.
mgr Lucyna Perlak - Dyrektor ZS Nr 1 w Górnie, w związku z ustąpieniem z funkcji dyrektora z dniem 30 kwietnia br.
Roman Kochański - Starszy administrator Krytej Pływalni w Sokołowie Młp., w związku z zatrudnieniem od dnia 1 maja 2015 r.
mgr Arkadiusz Biały - Dyrektor ZS Nr 1 w Górnie, w związku z powierzeniem funkcji dyrektora z dniem 6 maja br.
mgr Arkadiusz Biały - Dyrektor ZS Nr 1 w Górnie, w związku z ustąpieniem z funkcji dyrektora z dniem 31 lipca br.
mgr Teresa Surdyka - Dyrektor ZS Nr 1 w Górnie, w związku z powierzeniem funkcji dyrektora z dniem 1 sierpnia br.
mgr Anna Ożóg - Dyrektor SP Nr 2 w Trzebosi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28 sierpnia br.
mgr Bożena Chorzępa - Dyrektor SP Nr 2, w związku z powierzeniem funkcji dyrektora z dniem 29 sierpnia br.
mgr inż. Władysław Ciupak - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 2 września 2015 br.
mgr Justyna Wiercioch - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z ustaniem zatrudnienia z dniem 30 listopada br.
mgr Przybyło Sylwia - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawaniem decyzji z dnia 3 listopada 2015 r.
mgr Stanisław Miazga - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawaniem decyzji z dnia 1 grudnia 2015 r.


Tytuł: Oświadczenia majatkowe
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2015.06.01