Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2015 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.05.13
2.Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2015.05.13
3.Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2015.05.13
4.Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2015.05.13
5.Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.05.13
6.Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie zmian w budżecie 2015 r.2015.05.13
7.Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Budowa targowiska stałego w Sokołowie Małopolskim2015.05.20
8.Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.05.21
9.Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2015.05.21
10.Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2015.05.22
11.Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie zmian w budżecie 2015 r.2015.05.22
12.Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.05.29
13.Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie 3 studni dla gminnego ujęcia wody2015.06.10
14.Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.2015.06.10
15.Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.06.10
16.Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.06.10
17.Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.06.10
18.Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2015.06.11
19.Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.06.15
20.Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2015.06.18
21.Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.06.18
22.Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2015.06.29
23.Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie2015.06.30
24.Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie zmian w budżecie 2015 r.2015.06.30
25.Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.07.02
26.Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie odwołania powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Górnie2015.07.02
27.Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2015.07.02
28.Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2015.07.13
29.Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Młp.2015.07.13
30.Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski2015.07.14
31.Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.07.14
32.Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2015.07.17
33.Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2015.07.21
34.Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadań2015.07.22
35.Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania2015.07.22
36.Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadań2015.07.22
37.Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski2015.07.24
38.Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie zmian w budżecie 2015 r.2015.07.28
39.Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. ks. M.Lachora w Górnie2015.07.30
40.Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski2015.07.31
41.Zarządzenie Nr 146/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2015.07.31
42.Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2015.08.14
43.Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez wichurę w gminie Sokołów Małopolski w dniu 13 sierpnia 2015 r.2015.08.14
44.Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie przydziału dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2015 roku2015.08.17
45.Zarządzenie Nr 150/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebosi Podlas2015.08.18
46.Zarządzenie Nr 151/2015 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za I półrocze 2015 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej2015.08.18
47.Zarządzenie nr 152/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania2015.08.19
48.Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum2015.08.19
49.Zarządzenie Nr 154/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntu2015.08.24
50.Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum2015.08.24

strona 1/4Następna