Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia majątkowe

mgr Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta

RADNI MIEJSCY

 

Marek Burszta
Zbigniew Jan Gielarowski
Andrzej Godek
Stanisława Hajder
Piotr Holdenmajer
Jerzy Jedynak
Mieczysław Kobiernik
Henryk Józef Kraska
Jerzy Mełech
Mariusz Marek Mul
Grażyna Pacyna Tasior
Andrzej Pasierb
Paweł Prucnal
Bogdan Sidor
Bronisława Szot Matuła