Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświadczenia majątkowe

mgr Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Beata Szot - Sekretarz Gminy i Miasta
Teresa Kołodziej - Skarbnik Gminy i Miasta
mgr inż. Sliż Marek - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr Zofia Krauz - Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

RADNI MIEJSCY

Marek Burszta
Zbigniew Jan Gielarowski
Andrzej Godek
Stanisława Hajder
Piotr Holdenmajer
Jerzy Jedynak
Mieczysław Kobiernik
Henryk Józef Kraska
Jerzy Mełech
Mariusz Marek Mul
Grażyna Pacyna Tasior
Andrzej Pasierb
Paweł Prucnal
Bogdan Sidor
Bronisława Szot Matuła

DYREKTORZY JST

Teresa Darocha - Kierownik MGOPS
dr Bartosz Walicki - Kierownik MiGBP
mgr Jacek Piekiełek - Dyrektor MGOKSiR
mgr Stanisław Jarosz - Dyrektor ZO
mgr Helena Piróg - Dyrektor ZS w Trzebosi
mgr Anna Ożóg - Dyrektor SP Nr 2 w Trzebosi
mgr Genowefa Kraska - Dyrektor SP Nr 3 w Trzebosi
mgr Ryszard Rybak - Dyrektor ZS w Wólce Niedźwiedzkiej
mgr Maria Marut - Dyrektor SP w Wólce Sokołowskiej
mgr Lucyna Perlak - Dyrektor ZS w Górnie
mgr Zofia Marut - Dyrektor SP Nr 2 w Górnie
mgr Marta Czerwonka - Dyrektor SP w Turzy
mgr Wiesław Sondej - Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.
mgr Edward Buczak - Dyrektor ZS w Trzebusce
mgr Anna Grzebyk - Dyrektor ZS Nr 1 w Nienadówce
mgr Andrzej Sztorc - Dyrektor ZS Nr 2 w Nienadówce
Roman Kochański - p.o. Dyrektor Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
mgr Magdalena Białek - p.o. Dyrektor SDS w Sokołowie Młp.

inż. Grzegorz Kwiecień - Prezes Zarządu Zakład Komunalny Sp z o.o. w Sokołowie Młp.

OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr Paweł Białek - mł. referent Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Józef Niezgoda - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Maria Stopyra - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr inż. Władysław Ciupak - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Małgorzata Surowiec - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Lesław Gut - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Maria Puchalski - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Czesława Kania - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
Halina Warchoł - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta
mgr Monika Śliż - Młodszy referent Urzędu Gminy i Miasta
Halina Chorzepa - Inspektor Urzędu Gminy i Miasta