Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2014 roku - Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie



Tytuł: Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sygnatura: ZarzB 11/2014
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2014.12.16
Data publikacji: 2015.01.30