Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2014 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
51.Zarządzenie Nr 655/2014 w sprawie wzoru umowy zawieranej z klubami sportowymi którym została przyznana dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu2014.03.11
52.Zarządzenie Nr 656/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.11
53.Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie pokrycia kosztów2014.03.12
54.Zarządzenie Nr 658/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.03.14
55.Zarządzenie Nr 659/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.03.14
56.Zarządzenie Nr 660/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.03.20
57.Zarządzenie Nr 661/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.21
58.Zarządzenie Nr 662/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.03.25
59.Zarządzenie Nr 663/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Małopolskim2014.03.27
60.Zarządzenie Nr 665/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r2014.03.31
61.Zarządzenie Nr 666/2014 w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebusce Kątach2014.04.01
62.Zarządzenie Nr 667/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
63.Zarządzenie Nr 668/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
64.Zarządzenie Nr 669/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
65.Zarządzenie Nr 670/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
66.Zarządzenie Nr 671/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
67.Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
68.Zarządzenie Nr 673/2014 w sprawie dzierżawy działki i wynajmu lokalu2014.04.03
69.Zarządzenie Nr 674/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.04.07
70.Zarządzenie Nr 675/2014 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2014.04.07
71.Zarządzenie Nr 676/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań ...2014.04.11
72.Zarządzenie Nr 677/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań ...2014.04.11
73.Zarządzenie Nr 678/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.04.11
74.Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.11
75.Zarządzenie Nr 680/2014 /2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego2014.04.18
76.Zarządzenie Nr 681/2014 ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków poło2014.04.22
77.Zarządzenie Nr 682/2014 w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów okresowych2014.04.22
78.Zarządzenie Nr 684/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.04.24
79.Zarządzenie Nr 685/2014 w sprawie : przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania finansowego za rok 2013.2014.04.28
80.Zarządzenie Nr 686/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.2014.04.29
81.Zarządzenie Nr 687/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.04.30
82.Zarządzenie Nr 688/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2014.05.05
83.Zarządzenie Nr 689/2014 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzystanie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim2014.05.07
84.Zarządzenie Nr 690/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.2014.05.07
85.Zarządzenie Nr 691/2014 w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonaniu ogrodzenia2014.05.07
86.Zarządzenie nr 692/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.05.14
87.Zarządzenie nr 693/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.05.14
88.Zarządzenie nr 694/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do wydawania decyzji administracyjnych2014.05.14
89.Zarządzenie nr 695/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.05.15
90.Zarządzenie Nr 696/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu2014.05.15
91.Zarządzenie Nr 697/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro2014.05.21
92.Zarządzenie Nr 698/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej2014.05.21
93.Zarządzenie Nr 699/2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych2014.05.21
94.Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi2014.12.15
95.Zarządzenie Nr 700/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.05.23
96.Zarządzenie Nr 701/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.05.23
97.Zarządzenie Nr 702/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.05.29
98.Zarządzenie Nr 704/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.06.02
99.Zarządzenie Nr 705/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.06.02
100.Zarządzenie Nr 706/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.06.02

Poprzedniastrona 2/4Następna