Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2014 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 625/2014 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2014.01.10
2.Zarządzenie Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.01.10
3.Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie dzierżawy działki i wynajmu budynku2014.01.10
4.Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu2014.01.10
5.Zarządzenie Nr 629/2014 w sprawie wynajmu pomieszczeń2014.01.10
6.Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: płk. Deca, Sucharskiego, płk. Dąbka i Okulickiego w Sokołowie Małopolskim w km od 02014.01.28
7.Zarządzenie Nr 631/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana instalacji CO w Zespole Szkół w Trzebusce2014.01.28
8.Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Poprawa estetyki Rynku, remont i przebudowa budynków2014.01.28
9.Zarządzenie Nr 633/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.01.28
10.Zarządzenie Nr 634/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.02.04
11.Zarządzenie Nr 635/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dowóz i odwóz uczniów ze szkół na terenie Gminy Sokołów Małopolski do Krytej Pływalni w Sokołowie Mało2014.02.10
12.Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do sprzedaży2014.02.10
13.Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę działki2014.02.10
14.Zarządzenie Nr 638/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.02.10
15.Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę działki2014.02.10
16.Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie robót remontowych trzech pomieszczeń parteru budynku MiGBP2014.02.12
17.Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.02.12
18.Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.2014.02.20
19.Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2014.02.25
20.Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
21.Zarządzenie Nr 645/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
22.Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
23.Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2014.02.28
24.Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.02.28
25.Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2014 roku2014.03.03
26.Zarządzenie Nr 650/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.03.03
27.Zarządzenie Nr 651/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.05
28.Zarządzenie Nr 652/2014 w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2014.03.07
29.Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce2014.03.10
30.Zarządzenie Nr 654/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.03.10
31.Zarządzenie Nr 655/2014 w sprawie wzoru umowy zawieranej z klubami sportowymi którym została przyznana dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu2014.03.11
32.Zarządzenie Nr 656/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.11
33.Zarządzenie Nr 657/2014 w sprawie pokrycia kosztów2014.03.12
34.Zarządzenie Nr 658/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.03.14
35.Zarządzenie Nr 659/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.03.14
36.Zarządzenie Nr 660/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.03.20
37.Zarządzenie Nr 661/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.21
38.Zarządzenie Nr 662/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.03.25
39.Zarządzenie Nr 663/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Małopolskim2014.03.27
40.Zarządzenie Nr 665/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r2014.03.31
41.Zarządzenie Nr 666/2014 w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebusce Kątach2014.04.01
42.Zarządzenie Nr 667/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
43.Zarządzenie Nr 668/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
44.Zarządzenie Nr 669/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.01
45.Zarządzenie Nr 670/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
46.Zarządzenie Nr 671/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
47.Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.04.03
48.Zarządzenie Nr 673/2014 w sprawie dzierżawy działki i wynajmu lokalu2014.04.03
49.Zarządzenie Nr 674/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.04.07
50.Zarządzenie Nr 675/2014 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2014.04.07

strona 1/4Następna