Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2014 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy2014.12.15
2.Zarządzenie Nr 810/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.11.27
3.Zarządzenie Nr 809/2014 w zmiany Zarządzenia Nr 803/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego2014.11.27
4.Zarządzenie Nr 808/2014 w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy2014.11.27
5.Zarządzenie Nr 807/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.11.27
6.Zarządzenie Nr 805/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.11.20
7.Zarządzenie Nr 804/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi2014.11.20
8.Zarządzenie Nr 803/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego2014.11.18
9.Zarządzenie Nr 802/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.11.18
10.Zarządzenie Nr 801/2014 w sprawie wynajmu lokalu2014.11.17
11.Zarządzenie Nr 800/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu2014.11.14
12.Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie najmu budynku2014.12.15
13.Zarządzenie Nr 799/2014 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2015 r.2014.11.14
14.Zarządzenie Nr 798/2014 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202014.11.14
15.Zarządzenie Nr 797/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.11.10
16.Zarządzenie Nr 796/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.11.03
17.Zarządzenie Nr 795/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.11.03
18.Zarządzenie Nr 794/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.10.31
19.Zarządzenie Nr 791/2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 777/2013 z dnia 30 września 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2014-20192014.10.27
20.Zarządzenie Nr 790/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.10.27
21.Zarządzenie Nr 789/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.10.27
22.Zarządzenie Nr 788/2014 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki2014.10.27
23.Zarządzenie Nr 787/2014 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki2014.10.27
24.Zarządzenie Nr 786/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej2014.10.24
25.Zarządzenie Nr 785/2014 w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sokołów Młp.2014.10.24
26.Zarządzenie Nr 784/2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną2014.10.22
27.Zarządzenie Nr 783/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokołów Małopolski2014.10.22
28.Zarządzenie Nr 782/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.10.21
29.Zarządzenie Nr 780/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.10.09
30.Zarządzenie Nr 779/2014 w sprawie powołania składu Komisji Nagród2014.10.06
31.Zarządzenie Nr 778/2014 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2014.09.30
32.Zarządzenie Nr 777/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-20192014.09.30
33.Zarządzenie Nr 776/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.09.30
34.Zarządzenie Nr 775/2014 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2014.09.29
35.Zarządzenie Nr 774/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.2014.09.25
36.Zarządzenie Nr 773/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.09.25
37.Zarządzenie Nr 772/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.09.23
38.Zarządzenie Nr 771/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań2014.09.15
39.Zarządzenie Nr 770/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę gruntu2014.09.15
40.Zarządzenie Nr 769/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.09.15
41.Zarządzenie Nr 768/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.09.15
42.Zarządzenie Nr 767/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.09.15
43.Zarządzenie Nr 766/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.09.12
44.Zarządzenie Nr 765/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.09.08
45.Zarządzenie Nr 764/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.09.08
46.Zarządzenie Nr 763/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 752/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2014.09.03
47.Zarządzenie Nr 762/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.08.20
48.Zarządzenie Nr 761/2014 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za I półrocze 2014 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej2014.08.20
49.Zarządzenie Nr 760/2014 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp.2014.08.18
50.Zarządzenie Nr 759/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sokołowie Młp2014.08.11

strona 1/4Następna