Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2014 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy2014.12.02
2.Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych2014.12.16
3.Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie2014.12.16
4.Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.12.17
5.Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. i jednostkach OSP2014.12.19
6.Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 797/2014 z dnia 10.11.2014 r.2014.12.19
7.Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie dzierżawy działki i wynajmu budynku2014.12.19
8.Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.12.22
9.Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.12.22
10.Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru pogwarancyjnego budowy obiektu Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim2014.12.22
11.Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.12.29
12.Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2014.12.04
13.Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pracowników obsługi szkół2014.12.31
14.Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2014.12.31
15.Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie przedłużenia umów najmu lokali2014.12.31
16.Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.12.31
17.Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sokołów Małopolski wraz z jednostkami organizacyjnymi i2014.12.05
18.Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Klubie Malucha MISIETULISIE oraz Klubie Malucha MALUSZKOLANDIA2014.12.09
19.Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.12.09
20.Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.12.10
21.Zarządzenie Nr 625/2014 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2014.01.10
22.Zarządzenie Nr 626/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.01.10
23.Zarządzenie Nr 627/2014 w sprawie dzierżawy działki i wynajmu budynku2014.01.10
24.Zarządzenie Nr 628/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu2014.01.10
25.Zarządzenie Nr 629/2014 w sprawie wynajmu pomieszczeń2014.01.10
26.Zarządzenie Nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: płk. Deca, Sucharskiego, płk. Dąbka i Okulickiego w Sokołowie Małopolskim w km od 02014.01.28
27.Zarządzenie Nr 631/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana instalacji CO w Zespole Szkół w Trzebusce2014.01.28
28.Zarządzenie Nr 632/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Poprawa estetyki Rynku, remont i przebudowa budynków2014.01.28
29.Zarządzenie Nr 633/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.01.28
30.Zarządzenie Nr 634/2014 w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej2014.02.04
31.Zarządzenie Nr 635/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dowóz i odwóz uczniów ze szkół na terenie Gminy Sokołów Małopolski do Krytej Pływalni w Sokołowie Mało2014.02.10
32.Zarządzenie Nr 636/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do sprzedaży2014.02.10
33.Zarządzenie Nr 637/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę działki2014.02.10
34.Zarządzenie Nr 638/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.02.10
35.Zarządzenie Nr 639/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę działki2014.02.10
36.Zarządzenie Nr 640/2014 w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie robót remontowych trzech pomieszczeń parteru budynku MiGBP2014.02.12
37.Zarządzenie Nr 641/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.02.12
38.Zarządzenie Nr 642/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.2014.02.20
39.Zarządzenie Nr 643/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2014.02.25
40.Zarządzenie Nr 644/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
41.Zarządzenie Nr 645/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
42.Zarządzenie Nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.02.26
43.Zarządzenie Nr 647/2014 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2014.02.28
44.Zarządzenie Nr 648/2014 w sprawie zmian w budżecie 2014 r.2014.02.28
45.Zarządzenie Nr 649/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2014 roku2014.03.03
46.Zarządzenie Nr 650/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2014.03.03
47.Zarządzenie Nr 651/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu2014.03.05
48.Zarządzenie Nr 652/2014 w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2014.03.07
49.Zarządzenie Nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce2014.03.10
50.Zarządzenie Nr 654/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014.03.10

strona 1/4Następna