Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Rejestry i wykazy - Rejestr szkół, przedszkoli oraz placówek niepublicznych prowadzony przez burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

REJESTR SZKÓŁ / PRZEDSZKOLI / PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

 

Lp.

Nazwa przedszkola

Organ prowadzący

przedszkole

Typ i rodzaj

przedszkola

Data rozpoczęcia

działalności

Miejsce prowadzenia

przedszkola - adres

Data i numer

wydania

zaświadczenia o

wpisie do

ewidencji

Uwagi

1.

 

Przedszkole Niepubliczne pn. „ Ochronka Ducha Świętego”

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska

ul. Kapitulna 5,

37-700 Przemyśl

Przedszkole Niepubliczne

01.09.1991 r.

ul. Jakuba Darochy 4

36-050 Sokołów Młp.

02.08.2016 r.

Nr 1/2016

 

2.

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska

ul. Kapitulna 5,

37-700 Przemyśl

Przedszkole Niepubliczne

01.12.1994 r.

36-052 Nienadówka 268

02.08.2016 r.

Nr 2/2016

 

3.

 

Logopedyczny Punkt Przedszkolny i Żłobek „SOKOLIK”

Osoba fizyczna – Pani Dziak Iwona

Przedszkole Niepubliczne

01.09.2017 r.

ul. 1000-lecia 39

36-050 Sokołów Młp.

29.08.2017 r.

Nr 3/2017