Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Rejestry i wykazy

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Informacja z portalu Empatia o żłobkach i klubach dziecięcych2018.08.28
2.Rejestr instytucji kultury2013.11.26
3.Rejestr szkół, przedszkoli oraz placówek niepublicznych prowadzony przez burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2017.09.20
4.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terene gminy i miasta Sokołów Małopolski0000.00.00
5.Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej2013.10.22

strona 1/1