Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z 2013 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 391/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntu2013.01.02
2.Zarządzenie Nr 392/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2013.01.02
3.Zarządzenie Nr 395/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2013.01.04
4.Zarządzenie Nr 396/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1211R w miejscowości Wólka Sokołowska w km 10+073 - 11+2002013.01.04
5.Zarządzenie Nr 397/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2013.01.04
6.Zarządzenie Nr 398/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.01.04
7.Zarządzenie Nr 399/2013 w sprawie najmu budynku2013.01.04
8.Zarządzenie Nr 400/2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotów kosztu przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie praw.2013.01.09
9.Zarządzenie Nr 402/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Garncarskiej i Kochanowskiego w Sokołowie2013.01.18
10.Zarządzenie Nr 403/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy2013.01.22
11.Zarządzenie Nr 405/2013 w sprawie wynajmu lokalu2013.01.23
12.Zarządzenie Nr 406/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2013.01.24
13.Zarządzenie Nr 409/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.01.30
14.Zarządzenie Nr 410/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.02.05
15.Zarządzenie Nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.02.14
16.Zarządzenie Nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego2013.02.15
17.Zarządzenie Nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.02.18
18.Zarządzenie Nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.02.18
19.Zarządzenie Nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.18
20.Zarządzenie Nr 420/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
21.Zarządzenie Nr 421/2013 w sprawie dzierżawy2013.02.19
22.Zarządzenie Nr 422/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
23.Zarządzenie Nr 423/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
24.Zarządzenie Nr 425/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
25.Zarządzenie Nr 426/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
26.Zarządzenie Nr 427/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
27.Zarządzenie Nr 428/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.02.19
28.Zarządzenie Nr 429/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2013.02.19
29.Zarządzenie Nr 431/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu2013.02.26
30.Zarządzenie Nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki2013.02.28
31.Zarządzenie Nr 434/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2013.03.01
32.Zarządzenie Nr 435/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.2013.03.01
33.Zarządzenie Nr 436/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntu2013.03.07
34.Zarządzenie Nr 437/2013 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2013.03.07
35.Zarządzenie Nr 438/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Młp.2013.03.11
36.Zarządzenie Nr 439/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.03.11
37.Zarządzenie Nr 440/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.03.11
38.Zarządzenie Nr 441/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.03.11
39.Zarządzenie Nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.03.11
40.Zarządzenie Nr 443/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2013.03.11
41.Zarządzenie Nr 444/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.03.13
42.Zarządzenie Nr 444/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.03.13
43.Zarządzenie Nr 445/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę gruntu2013.03.13
44.Zarządzenie Nr 446/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu2013.03.14
45.Zarządzenie Nr 447/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2013.03.14
46.Zarządzenie Nr 448/2013 w sprawie podziału środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta w 2013 roku2013.03.15
47.Zarządzenie Nr 449/2013 w sprawie rozpatrzenia uwag złozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego w Nienadówce2013.03.15
48.Zarządzenie Nr 450/2013 sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach ...2013.03.22
49.Zarządzenie Nr 451/2013 w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy2013.03.22
50.Zarządzenie Nr 457/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnych ...2013.04.03

strona 1/3Następna